پروژه پاورپوینت تاثیر عوامل محیطی در ورزش سالمندی

پروژه پاورپوینت تاثیر عوامل محیطی در ورزش سالمندی

پروژه پاورپوینت تاثیر عوامل محیطی در ورزش سالمندی

پروژه پاورپوینت

43 اسلاید

مطالعه ورزش سالمندان و انواع محل ها و محیطها

بررسی رشته های مختلف ورزشی مناسب برای سالمندان

 

تاثیر پذیری عملکرد شنا در روند سالمندی، بسیار شبیه دویدن است. همچنان که در شکل 2 نشان داده شده است، سرعت متوسط در 100 متر کرال سینه در مردان و زنان از سن 25 تا 75 سالگی کاهش می یابد. از آن حا که موفقیت در این رشته ورزشی، غیر از قدرت و استقامت به مهارت نیز بستگی دارد، بعضی شناگران پیش کسوت، بهترین عملکرد شخصی خود را در سن 45 تا 50 سالگی به دست می آورند.

اولین مطالعات در مورد سالمندی و آمادگی جسمانی نشان داد که حداکثر اکسیژن مصرفی در افرادی که فعالیت طبیعی داشتند، به طور یکنواخت از سن 25 تا 75 سالگی کاهش یافت. اطلاعات مقطعی نشان داد که ظرفیت هوازی به طور میانگین 1 درصد در سال (10 درصد رد هر دهه) کاهش می یابد.


اینجا هم مشاهده کنید